Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Świetlica

Czcionka:

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

rok szkolny 2016/2017

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

  1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 16.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
  3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
  4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu, stanowiącego wyposażenie świetlicy.         
  5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
  6. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
  7. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek).
  8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
  9. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
  10. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Utworzono dnia 01.09.2014, 11:36

Oświadczenie o zatrudnieniu

Utworzono dnia 01.09.2014, 11:33

Upoważnienie i oświadczenie.pdf

Utworzono dnia 03.06.2014, 20:06

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny